show-notificationsshow-menu

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES (CIASTECZKA) Cookies


Przyjęcie procedury pozyskiwania zgody na stosowanie plików cookies wynika z przepisów znowelizowanej ustawy Prawa Telekomunikacyjnego, która wchodzi w życie 22 marca 2013 roku. Nowelizacja ta bazuje na ogólnych wytycznych Parlamentu Europejskiego, jednak poszczególne kraje Unii Europejskiej samodzielnie wypracowują przepisy szczegółowe. Najważniejszą zmianą w Prawie Telekomunikacyjnym zarówno z punktu widzenia użytkowników sieci, jak i przedsiębiorców z branży internetowej, jest art. 173 dotyczący plików cookies („ciasteczek”). Z pełnym brzmieniem znowelizowanej ustawy Prawa Telekomunikacyjnego można się zapoznać na stronie: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/1445

CO TO JEST COOKIES?

Pliki Cookies (Ciasteczka) to małe pliki tekstowe, które mogą być wysyłane do przeglądarki internetowej w trakcie przeglądania stron internetowych i zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze czy też innym urządzeniu z dostępem do Internetu, jak np. smartphone czy tablet). Za pliki cookies należy uważać także dane informatyczne, a konkretnie pliki tekstowe przechowywane w urządzeniach użytkowników końcowych, przeznaczone do korzystania z witryny internetowej. Pliki cookies zapisywane są w folderze przeznaczonym dla plików z Państwa przeglądarki internetowej. Pliki cookies zwykle zawierają nazwę strony internetowej – domeny, z której pochodzą oraz datę utworzenia, czas przechowywania w urządzeniu oraz wartość przechowywania. Przy kolejnym odwiedzeniu witryny przeglądarka ponownie odtwarza pliki cookies i takie informacje ponownie wysyła z powrotem na strony internetowe, które pierwotnie utworzyły pliki cookies. Stosowane przez nas pliki cookies są bezpieczne dla użytkownika i nie uszkadzają jego urządzeń.

Na naszej witrynie internetowej korzystamy z kilku typów plików cookies:

PODSTAWOWE PLIKI COOKIES

Pliki te stanowią podstawę do eksploatacji naszej witryny i pozwalają na korzystanie z jej funkcji podstawowych, do których należą np. strefa zabezpieczona witryny czy też płatności on-line. Podstawowy rodzaj plików cookies stanowią np. zapamiętywanie logowań, umożliwienie dostępu do strefy zabezpieczonej witryny bez konieczności ponownego zalogowania użytkownika, wypełnianie formularzy itp. Bez takich plików cookies nie można korzystać z usług stanowiących podstawę naszej witryny internetowej. W przypadku zablokowania takich plików cookies nie możemy gwarantować niezawodnego funkcjonowania naszej witryny.

EKSPLOATACYJNE PLIKI COOKIES

Za pomocą eksploatacyjnych plików cookies zbieramy informacje statystyczne o korzystaniu z naszej witryny internetowej. Takie informacje techniczne dostarczają nam informacje np. o odwiedzanych częściach witryny, o otwartej ostatnio stronie itp. Takie pliki cookies używamy do analizy i ulepszania naszej witryny internetowej z punktu widzenia jej treści, wydajności oraz funkcjonowania.

PLIKI COOKIES STRON TRZECICH

Witryna zawiera połączenia z treścią zintegrowaną z innych stron internetowych. Dlatego w trakcie korzystania z naszej strony internetowej mogą powstać pliki cookies, nad którymi nie mamy kontroli. Chodzi np. o przypadki wykorzystywania narzędzi analitycznych na danej stronie internetowej czy też o automatyzację marketingową trzeciej strony (np. narzędzia spółki Google), bądź wyświetla treść witryny internetowej trzeciej strony, jak np. YouTube lub Facebook. Skutkiem tego jest przyjmowanie plików cookies od takich usług stron trzecich. Niniejsza witryna nie ma kontroli nad zapisywaniem czy też dostępem do takich plików cookies. Jeśli chcesz dowiedzieć się o tym, w jaki sposób strony trzecie korzystają z plików cookies, prosimy o zapoznanie się z treścią zasad ochrony prywatności oraz korzystania z plików cookies takich serwisów.

SESSION COOKIES

Przechowywane są w urządzeniach użytkownika do momentu zamknięcia przeglądarki. Informacje, które są w nich przechowywane, zostaną skasowane z pamięci urządzenia w chwili zakończenia połączenia.

COOKIES STAŁE

Przechowywane są w urządzeniu użytkownika do momentu ich skasowania. Zakończenie połączenia nie skasuje ich z pamięci.

CEL KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES?

Pliki cookies stosujemy w celu optymalizacji i udoskonalania świadczonych przez nas usług, dostosowania ich zainteresowaniom, potrzebom użytkownika, podnoszenia jakości treści i struktury witryny. Niniejsza witryna internetowa nie wykorzystuje danych uzyskanych za pomocą plików cookies do kontaktu za pomocą poczty elektronicznej, poczty zwykłej czy też telefonu.

PODSTAWOWE PLIKI COOKIES

- Autentyfikacja i utrzymywanie relacji użytkownika witryny internetowej
- Właściwa konfiguracja wybranych funkcji witryny internetowej
- Optymalizacja i podnoszenie skuteczności usług świadczonych
- Podnoszenie niezawodności witryny internetowej
- Zapewnienie bezpieczeństwa witryny internetowej

EKSPLOATACYJNE PLIKI COOKIES

Zbieranie ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych (Google Analytics, spółki Google LLC z siedzibą: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA oraz a Facebook Pixel, spółki Facebook Ireland Ltd., z siedzibą: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia)

W JAKI SPOSÓB MOŻNA ZMIENIĆ USTAWIENIA COOKIES?

Większość przeglądarek internetowych pierwotnie ustawiona jest do automatycznego akceptowania plików cookies. Takie ustawienie można zmienić blokując pliki cookies lub odrzucając je po wyświetleniu zawiadomienia w chwili, gdy pliki cookies mają być nadane do Twojego urządzenia. Instrukcje do zmiany ustawień cookies znajdują się w opcji „Help / Pomoc” każdej przeglądarki. W przypadku korzystania z kilku urządzeń z dostępem do Internetu (np. komputer, smartphone, tablet) zalecamy dostosować przeglądarkę w każdym z urządzeń do preferencji plików cookies.

DLACZEGO PODTRZYMAĆ USTAWIENIA COOKIES?

Korzystanie z plików cookies oraz ich akceptacja w przeglądarce internetowej zależy od Twojej decyzji. Jednak w przypadku zmiany ustawień niektóre witryny internetowe mogą funkcjonować w sposób ograniczony oraz przy obniżonym komforcie użytkownika.